ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

งานสัมมนา The Project Dissemination Seminar on Assisting the Foundation of The Smart Monodzukuri Support Team System in Thailand

23 พ.ย 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานสัมมนา The Project Dissemination Seminar on Assisting the Foundation of The Smart Monodzukuri Support Team System in Thailand ภายในงาน Metalex 2020 โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมด้วย ณ Robotics Cluster Pavilion ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ ไบเทค บางนา   การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญของไทย และองค์กรในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรม ก้าวสู่ยุค 4.0 ด้วยหลักการที่ถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการองค์ความรู้ IVI (Industrial Value Chain Intiative) เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ ประสิทธิผลของโครงการ Smart Monodzukuri Support Team for Thailand ทีมสนับสนุนอุตสาหกรรมอัจฉริยะของประเทศไทย ที่ได้เริ่มดำเนินการในปี 2562 และได้รับความร่วมมือในการนำ Iot มาใช้ โดยทีมสนับสนุนอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เป็นต้นแบบ รวมทั้งถ่ายทอดระบบที่สามารถพัฒนาให้บุคลากรพึ่งพาตนเองได้ โดยเริ่มจาก Small Start Iot แบบต้นทุนต่ำ เพิ่มมูลค่าสูง สามารถนำไปขยายผล ประกอบกับมีองค์ความรู้ภายในองค์กรเอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมให้ดำเนินอย่างราบรื่นต่อไป    

อ่านต่อ...


สุริยะชูอุตสาหกรรมดาวรุ่งปี 2564  ยา-อาหารโตต่อเนื่อง ชี้ภาคอุตฯ ต้องปรับตัวให้ทันความต้องการยุค New Normal 

20 พ.ย 2563

         กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ชูอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งของปี 2564 จากปัจจัยด้านความต้องการในการรักษาโรค และความกังวลจากสถานการณ์โควิด-19 ชี้ภาคอุตสาหกรรมไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันผู้บริโภคหลังพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม             นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่เน้นสินค้าจำเป็นมากขึ้น เช่น สินค้ากลุ่มอุปโภคและบริโภค โดยผลการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ประมาณการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเป็นอุตสาหกรรมเด่นที่ขยายตัวต่อเนื่องในปี 2564  ซึ่งมาจากปัจจัยด้านความต้องการในการรักษาโรค และความกังวลจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าทั้งปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบจากปีก่อน เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมถุงมือยางที่คาดว่าในปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 เมื่อเทียบจากปีก่อน จากความต้องการใช้ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน้ำตาล) คาดว่าทั้งปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบจากปีก่อน โดยได้รับอานิสงส์จากการสำรองสินค้าทั้งตลาดในประเทศและส่งออก นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่ใช้ในครัวเรือน คาดว่าในปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบจากปีก่อน จากความต้องการใช้สินค้าประเภทตู้เย็น เตาอบไมโครเวฟและกระติกน้ำร้อน เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความต้องการสำรองอาหารสดไว้ที่บ้านเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการมีการลดราคาสินค้า ส่วนเครื่องซักผ้ามีการส่งออกไปตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น             ในขณะที่อุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าเริ่มฟื้นตัวตามปัจจัยการฟื้นตัวของการบริโภคของภาคเอกชนหรือครัวเรือน และการจ้างงานเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติแล้ว ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่เริ่มกลับมาดีขึ้น รวมถึงมาตรการภาครัฐที่มีโครงการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งขยายการพัฒนาและการส่งเสริมการลงทุนมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต              “อุตสาหกรรมอาหารและเภสัชภัณฑ์จะเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งในปี 2564 เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ แต่ในภาพรวมภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห่วงโซ่การผลิต มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการปล่อยมลภาวะและสร้างเศรษฐกิจสีเขียว สามารถตอบสนองต่อความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังขยายตัวอยู่ทั่วโลก เพื่อรักษาฐานการผลิตที่สำคัญของโลกและพัฒนาสินค้าที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย             นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมและสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ปรับรูปแบบการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมถึงต้องตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับเรื่องดังต่อไปนี้              1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้การซื้อของและการทำธุรกรรมทางการเงินมาอยู่บนสมาร์ทโฟน เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้เกิดเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันโดยไม่ผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งผู้ขายสามารถขายสินค้ากับผู้ซื้อได้โดยตรง              2. ห่วงโซ่การผลิต เมื่อระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สามารถทำงานแทนคนได้เกือบทั้งหมด ทำให้หลายธุรกิจซึ่งเดิมกระจายขั้นตอนการผลิตไปหลายๆ ที่ทั่วโลกย้ายกลับมาผลิตในภูมิภาคมากขึ้น หรือดึงขั้นตอนการผลิตกลับไปผลิตภายในประเทศปลายทางเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่              3. สิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชากรโลก โดยคาดว่าในอนาคตน้ำสะอาดจะเป็นสิ่งที่ขาดแคลน ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชากรโลก อีกทั้งยังมีความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานในการทำธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น             4. แรงงาน จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตอีก 15-20 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย มีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นและคนวัยทำงานน้อยลง ส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานที่เปลี่ยนไปทำให้การทำธุรกิจในรูปแบบเดิมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากอาจไม่เหมาะสม ภาคธุรกิจจึงต้องปรับรูปแบบการผลิตจากการเน้นความได้เปรียบจากต้นทุนค่าแรงหรือใช้แรงงานจำนวนมากเปลี่ยนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม นายทองชัย กล่าวปิดท้าย

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงาน กระบวนการผลิตสินค้าเหล็ก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

18 พ.ย 2563

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงาน กระบวนการผลิตสินค้าเหล็ก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) พร้อมด้วย นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายนาวา จันทนสุรคน นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย ในฐานะผู้แทนกลุ่ม 7 สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) นายวีระพงษ์ เกษมสุขไพศาล ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด ให้การต้อนรับ ณ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    สำหรับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง โดย เอสเอสไอ ได้มีการลงทุนร่วมในโครงการต่อเนื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย 1. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) 2. บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด (TCS) 3. บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทย รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก และ 4. บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) ให้บริการงานด้านวิศวกรและซ่อมบำรุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก   ทั้งนี้ ปลัดฯ กอบชัย พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งเป็นเหล็กที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในการประกอบหรือขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 2.4 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการผลิตที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่อเหล็ก ถังแก๊ส ตู้คอนเทนเนอร์ ยานยนต์และชิ้นส่วน พร้อมทั้งส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยเงินลงทุนกว่า 13,500 ล้านบาท ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี โดยใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเป็นวัตถุดิบในการผลิต และบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด (TCS) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ด้วยเงินลงทุนประมาณ 2,450 ล้านบาท มีกำลังการผลิตสูงสุด 180,000 ตันต่อปี ซึ่งใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยคุณสมบัติของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะมีความเหมาะสม สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อการสึกกร่อนมากกว่าเหล็กแผ่นรีดเย็น ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เเละเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯ ต่างหันมาใช้เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภค  

อ่านต่อ...


TGI จับมือพันธมิตร TARA , MARA, SIMTec และ EEC Automation Park ร่วมประกาศเจตจำนงสนับสนุนการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Total Smart Solutions ภายในงาน Metalex 2020

18 พ.ย 2563

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงสนับสนุนการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Total Smart Solutions ภายในงาน Metalex 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและความร่วมมือ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงนโยบายและการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนการยกระดับโรงงานเข้าการเป็น Smart Factory ในสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมด้วย ณ Robotics Cluster Pavilion ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ ไบเทค บางนา   การแสดงเจตจำนงสนับสนุนการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในครั้งนี้ มีผู้ร่วมแสดงเจตจำนงประกอบด้วย 5 หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชนซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งสิ้น ได้แก่ 1) Center of Robotics Excellence (CoRE) โดยมีสถาบันไทย-เยอรมันเป็นผู้แทน 2) สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) 3) สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) และ 5) EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างมีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับเทคโนโลยีและเตรียมบุคลากรก้าวสู่อุตสาหรรม 4.0 ต่อไป  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2563

18 พ.ย 2563

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานย่อยบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ประจำปี 2563

17 พ.ย 2563

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory Social Value) ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ  นายจุลพงษ์  ทวีศรี  นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสหวัฒน์  โสภา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ    โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  โดยได้ดำเนินงาน 4 โครงการ ได้แก่  1. โครงการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่   2. โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (RECP) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด  3. โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด  และ 4. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด    

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

16 พ.ย 2563

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   สำหรับการประชุมร่วมหารือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเพื่อไปสู่เป้าหมาย 30@30 โดยมี มาตรการเร่งด่วน อาทิ การกระตุ้นตลาด การเร่งให้เกิดการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า การปรับปรุงกฎระเบียบ และการพัฒนากำลังคน เป็นต้น      

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

16 พ.ย 2563

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายกฤชนนท์  อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม    โดยมี นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ   ทั้งนี้ สำหรับพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทย รวมทั้งสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็น Big Brother ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จในการจัดการภายในองค์กรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมผนึกกำลัง พร้อมผลักดันให้มีการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป    

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ลงพื้นที่อุดรธานี เยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจผู้ประกอบ ฟาร์มงอกเงย

14 พ.ย 2563

จ.อุดรธานี : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มงอกเงย ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถั่วงอก โดยมีนายพรเทพ วิวัฒน์อัศวิน ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ     “ฟาร์มงอกเงย” ปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีในการล้างถั่วงอก บรรจุถั่วงอก เข้ามาช่วยให้เร็วยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ Soft Loan (ธปท.) ทำให้บริษัทมีเงินทุนในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้คำแนะนำในการทำธุรกิจที่ต้องเชื่อมโยงในการสร้างรายได้ให้กลับคืนสู่ชุมชน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกถั่วงอก เพื่อส่งขายให้กับบริษัทฯ ช่วยให้มีรายได้เพิ่มในอีกทางหนึ่ง  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ให้การต้อนรับผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ประจำประเทศไทย (CCPIT)

12 พ.ย 2563

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นาย หลี่ เฟิง ผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทย (China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) และคณะ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อแนะนำภารกิจหลักขององค์กรในฐานะหน่วยงานการส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมได้ร่วมหารือถึง แนวทางการอำนวยความสะดวก การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและประกอบกิจการในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายแก่นักลงทุนชาวจีน ตลอดจนการจัดทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการจับคู่ธุรกิจในอนาคต โดยมี นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


Page 2 of 346