ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ จัดงาน“Coconut Festival” ดันกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีสู่ฮับอุตสาหกรรมมะพร้าว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

28 พ.ย 2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและสร้างการรับรู้ในเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ “Coconut Festival” โครงการแปรรูปมะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพิชิต มิทราวงศ์ นายชาตรี เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเปิดงาน ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับหรือเพิ่มมูลค่ามะพร้าว เพราะมะพร้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ-ภาคเกษตรกร กลางน้ำ-ภาคอุตสาหกรรมอย่าง SMEs และปลายน้ำ-การตลาดที่เป็นธุรกิจที่ทำการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว ซึ่งอุตสาหกรรมมะพร้าวได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมมะพร้าวแห้ง อุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น อุตสาหกรรมมะพร้าวฝอยแห้ง อุตสาหกรรมน้ำตาลมะพร้าว และ 2.อุตสาหกรรมเพื่ออุปโภค เช่น อุตสาหกรรมเส้นใยมะพร้าว อุตสาหกรรมแท่งเพาะชำ อุตสาหกรรมเผาถ่านจากกะลามะพร้าว และปัจจุบันมะพร้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมและมีการส่งออกในหลากหลายผลิตภัณฑ์ แต่ยังประสบปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี หรือกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี จัดทำโครงการแปรรูป มะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) ผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจัดงาน“Coconut Festival” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางพบปะผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล (GMP, HACCP, Halal และ อย.)     “การจัดงาน Coconut Festival ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ให้ผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยในการแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวต่อยอดด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปมะพร้าวครบวงจรสู่สินค้ามูลค่าสูง (High Value) ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการตลาดเชิงรุกกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) จะทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรผู้ปลูกและจำหน่ายมะพร้าวให้มีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) นั้น กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐก็ได้มีโครงการเพิ่มวงเงินให้แก่เอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ และการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย”  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ ลงพื้นที่สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้เงินสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

27 พ.ย 2563

  วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท เจม เพลส พร๊อพเพิร์ตี้ จำกัด อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อนำไปก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ ห้องครัว ลานอาคาร ห้องนวด และระเบียงรอบอาคาร  โดยมีนายชูชาติ ชัยฤทธิเลิศ กรรมการบริษัท เจม เพลส พร๊อพเพิร์ตี้ จำกัด ให้การต้อนรับ และมีนายพิชิต มิทราวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะฯ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 และรางวัลไทยแลนด์ คาร์ มาร์เก็ตติ้ง อวอร์ด 2563

27 พ.ย 2563

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 และรางวัลไทยแลนด์ คาร์ มาร์เก็ตติ้ง อวอร์ด 2563 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "นโยบายรัฐขับเคลื่อนหลัง Covid-19 แนวโน้มที่สดใส" จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ซึ่งรถยนต์ที่ได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ได้แก่ ซึ่งรถยนต์เอสยูวี มาสด้า ซีเอ็กซ์-30 จากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะฯ เปิดงาน OIE FORUM ประจำปี 2563

26 พ.ย 2563

  วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน  เปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ มุมมองใหม่ของอุตสาหกรรมไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 ในงาน OIE FORUM  ประจำปี 2563 "New Perspective of Thailand Industry มองมุมกลับ ปรับมุมคิด พลิกวิกฤตอุตสาหกรรม " โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และมีนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค   นายสุริยะฯ กล่าวว่า “ภาคอุตสาหกรรมไทยจำเป็นต้องปรับทิศทางการพัฒนาให้สอดรับกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นเครื่องยนต์หลักที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงฯ เดินหน้าผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาในยุค New Normal ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคอุตสาหกรรม องค์กรภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน ให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันปรับปรุงและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและการประกอบการต่อไป” # OIE FORUM ประจำปี 2563 #กระทรวงอุตสาหกรรม #prindustry  #มองมุมกลับ ปรับมุมคิด พลิกวิกฤตอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 6-1/2563

25 พ.ย 2563

วันนี้ (25) พฤศจิกายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 6-1/2563  เพื่อพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามกรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดา  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี ฯ สุริยะ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม

24 พ.ย 2563

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมี นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


3 กระทรวงฯ ใหญ่ จับมือผลักดัน ผลักดันการพัฒนาบุคลากร ยานยนต์สมัยใหม่ จับมือภาคเอกชนพร้อมชูนวัตกรรม ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์

24 พ.ย 2563

กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามสร้างและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายด้านการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลยานยนต์ไฟฟ้าเป็น 1 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้เป็นเมืองสะอาด ตลอดจนนำพาประเทศสู่โลกยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ปี 2573 จำนวนร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน และบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทักษะฝีมือและวิชาการขั้นสูง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนกำหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างกำลังคนทักษะฝีมือและหรือวิชาการขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือกิจการที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และ 3.) เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) กลางแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคการศึกษา และเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลกลางด้านจำนวนกำลังคน และช่องว่างทางทักษะ (Skills Gap) ของกำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่   นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. เป็นหน่วยงานหลัก ในการผลิตแรงงานเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกับอีกสองหน่วยงาน และภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้ หรือ Excellent Center (EC) สำหรับการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการพัฒนาให้ครอบคุลม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และในอนาคตวางเป้าหมายเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกเพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน-เอกชนในระดับภูมิภาค มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคล สู่การเป็น มนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล สมอ. กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสอศ.มีหลักสูตรสำคัญที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 คือ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางาน (ย่อย) เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งหมด 16 วิทยาลัย ซึ่งสามารถต่อยอดด้านกำลังผลิตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ปัจจุบัน สอศ. มีการทำความร่วมมือทวิภาคร่วมกับบริษัทผลิตแบตเตอรี่รถยนต์หลายบริษัท ซึ่งอยู่ในโครงการ EC โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราในสังกัดของ สอศ.ดำเนินโครงการ EC ในด้านยานยนต์ ดังนั้นทางอาชีวศึกษามีความพร้อมในการผลิตนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม การผลิตนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการนั้นยังคงต้องคำนึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ว่าจะสามารถรองรับจำนวนนักศึกษาจบใหม่ได้ครบถ้วนหรือไม่    ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนเครือข่ายศูนย์วิจัยทั่วประเทศ จะสามารถช่วยในการสนับสนุนข้อมูล การใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมืออุปกรณ์ โรงงานต้นแบบ ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนดังกล่าว จะสามารถ ลดต้นทุน พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วยความช่วยเหลือของนักวิจัยระดับชาติ ส่งต่องานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างได้สำเร็จ โดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในระดับจังหวัดในการขยายผลขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนต่อไป   -----------------------------------------

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้ คณะสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (USABC) เข้าพบ

23 พ.ย 2563

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายอเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (USABC) นำคณะนักธุรกิจผู้แทนบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เข้าพบ โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   สำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรการการรับมือ และฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19 การนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ในภาคส่วนต่าง ๆ และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญกับกลุ่มธุรกิจ SMEs ตลอดจนการเปิดตลาดการส่งออกโดยปราศจากกำแพงภาษี ทั้งนี้ การประชุมหารือดังกล่าว มีการร่วมประชุมผ่านทางระบบการสื่อสารทางไกล (Video Conference) กับกลุ่มนักธุรกิจ USABC จากสหรัฐอเมริกา  

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ สปอ. ในราชการบริหารส่วนกลาง

23 พ.ย 2563

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563)  นางวรวรรณ  ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ สปอ. ในราชการบริหารส่วนกลาง โดยมีนายสหวัฒน์  โสภา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาสหกรรม  นายเสน่ห์ นิยมไทย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สปอ.  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง" รุ่นที่ 21

23 พ.ย 2563

วันนี้ (23 พฤศจิกายน  2563) เวลา  10.30 น. นายกอบชัย  สังสิทธิ์สวัสดิ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง" รุ่นที่ 21 ของกระทรวงอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคและหน่วยงานภายนอก จำนวน 40 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่  23 พฤศจิกายน 2563 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยมีนางวรวรรณ  ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์  โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ  

อ่านต่อ...


Page 1 of 346