ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดฯ กอบชัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงาน กระบวนการผลิตสินค้าเหล็ก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

18 พ.ย 2563

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาการดำเนินงาน กระบวนการผลิตสินค้าเหล็ก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) พร้อมด้วย นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายนาวา จันทนสุรคน นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย ในฐานะผู้แทนกลุ่ม 7 สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) นายวีระพงษ์ เกษมสุขไพศาล ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด ให้การต้อนรับ ณ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    สำหรับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง โดย เอสเอสไอ ได้มีการลงทุนร่วมในโครงการต่อเนื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย 1. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) 2. บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด (TCS) 3. บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทย รองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก และ 4. บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) ให้บริการงานด้านวิศวกรและซ่อมบำรุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก   ทั้งนี้ ปลัดฯ กอบชัย พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งเป็นเหล็กที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในการประกอบหรือขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 2.4 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการผลิตที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่อเหล็ก ถังแก๊ส ตู้คอนเทนเนอร์ ยานยนต์และชิ้นส่วน พร้อมทั้งส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยเงินลงทุนกว่า 13,500 ล้านบาท ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี โดยใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเป็นวัตถุดิบในการผลิต และบริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด (TCS) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ด้วยเงินลงทุนประมาณ 2,450 ล้านบาท มีกำลังการผลิตสูงสุด 180,000 ตันต่อปี ซึ่งใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยคุณสมบัติของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะมีความเหมาะสม สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อการสึกกร่อนมากกว่าเหล็กแผ่นรีดเย็น ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เเละเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯ ต่างหันมาใช้เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภค  

อ่านต่อ...


TGI จับมือพันธมิตร TARA , MARA, SIMTec และ EEC Automation Park ร่วมประกาศเจตจำนงสนับสนุนการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Total Smart Solutions ภายในงาน Metalex 2020

18 พ.ย 2563

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงสนับสนุนการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Total Smart Solutions ภายในงาน Metalex 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและความร่วมมือ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงนโยบายและการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนการยกระดับโรงงานเข้าการเป็น Smart Factory ในสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมด้วย ณ Robotics Cluster Pavilion ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ ไบเทค บางนา   การแสดงเจตจำนงสนับสนุนการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในครั้งนี้ มีผู้ร่วมแสดงเจตจำนงประกอบด้วย 5 หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชนซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งสิ้น ได้แก่ 1) Center of Robotics Excellence (CoRE) โดยมีสถาบันไทย-เยอรมันเป็นผู้แทน 2) สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) 3) สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) และ 5) EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างมีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับเทคโนโลยีและเตรียมบุคลากรก้าวสู่อุตสาหรรม 4.0 ต่อไป  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2563

18 พ.ย 2563

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานย่อยบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ประจำปี 2563

17 พ.ย 2563

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory Social Value) ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ  นายจุลพงษ์  ทวีศรี  นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสหวัฒน์  โสภา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ    โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  โดยได้ดำเนินงาน 4 โครงการ ได้แก่  1. โครงการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่   2. โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (RECP) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด  3. โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด  และ 4. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด    

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

16 พ.ย 2563

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   สำหรับการประชุมร่วมหารือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเพื่อไปสู่เป้าหมาย 30@30 โดยมี มาตรการเร่งด่วน อาทิ การกระตุ้นตลาด การเร่งให้เกิดการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า การปรับปรุงกฎระเบียบ และการพัฒนากำลังคน เป็นต้น      

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

16 พ.ย 2563

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายกฤชนนท์  อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม    โดยมี นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ   ทั้งนี้ สำหรับพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทย รวมทั้งสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็น Big Brother ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จในการจัดการภายในองค์กรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมผนึกกำลัง พร้อมผลักดันให้มีการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป    

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ลงพื้นที่อุดรธานี เยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจผู้ประกอบ ฟาร์มงอกเงย

14 พ.ย 2563

จ.อุดรธานี : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มงอกเงย ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถั่วงอก โดยมีนายพรเทพ วิวัฒน์อัศวิน ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ     “ฟาร์มงอกเงย” ปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีในการล้างถั่วงอก บรรจุถั่วงอก เข้ามาช่วยให้เร็วยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ Soft Loan (ธปท.) ทำให้บริษัทมีเงินทุนในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้คำแนะนำในการทำธุรกิจที่ต้องเชื่อมโยงในการสร้างรายได้ให้กลับคืนสู่ชุมชน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกถั่วงอก เพื่อส่งขายให้กับบริษัทฯ ช่วยให้มีรายได้เพิ่มในอีกทางหนึ่ง  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย ให้การต้อนรับผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ประจำประเทศไทย (CCPIT)

12 พ.ย 2563

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นาย หลี่ เฟิง ผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทย (China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) และคณะ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อแนะนำภารกิจหลักขององค์กรในฐานะหน่วยงานการส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมได้ร่วมหารือถึง แนวทางการอำนวยความสะดวก การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและประกอบกิจการในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายแก่นักลงทุนชาวจีน ตลอดจนการจัดทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการจับคู่ธุรกิจในอนาคต โดยมี นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


“สุริยะ” ปักธงอุ้มผู้ประกอบการสู้วิกฤติโควิด-19 สั่ง กรอ.ลุยโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหวังเติมทุนช่วยSME

12 พ.ย 2563

“สุริยะ” กำชับ กรอ. เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ลุยจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร สานต่อโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมโชว์ผลงานปี 63 อุ้มผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบกว่า 80,000 ล้านบาท คาดปี 64 มีเอสเอ็มอีนำเครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินกว่า 1,300 ราย หนุนผู้ประกอบการมีเงินลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น 15%   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ดำเนินงานด้านการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร และมีโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ทำมาทุกปี โดยเมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมติหลักการยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักร เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   สำหรับรายละเอียดประกอบด้วย 3 รายการดังนี้คือ 1. ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ปกติอัตราจัดเก็บอยู่ที่เครื่องละ 750 บาท แต่ไม่เกิน 12,000 บาท 2. ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียน ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักร อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่เครื่องหมายละ 120 บาท แต่ไม่เกิน 1,200 บาท และ 3. ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง อัตราจัดเก็บอยู่ที่หน้าละ 10 บาท ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประมาณการการสูญเสียรายได้จากการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมครั้งนี้ในรอบ 1 ปี อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านบาท   “กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงได้กำชับให้ กรอ. เร่งดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีเงินทุนเข้าไปหมุนเวียนในการทำธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดการเลิกจ้างงาน พยุงภาคอุตสาหกรรมให้ยังสามารถทำหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลด้วย” นายสุริยะ กล่าว   ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) พบว่า มีมูลค่าการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ทั้งสิ้น 1,157 ราย ในจำนวนนี้คิดเป็นเครื่องจักรที่จดทะเบียน ทั้งสิ้น 6,036 เครื่อง โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถนำเครื่องจักรดังกล่าวมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินในระบบ คิดเป็นวงเงินจำนองประมาณ 80,000 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมโครงการกว่า 107 ราย จำนวนเครื่องจักร 2,131 เครื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีการลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 600 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรอ. ยังคงเดินหน้าโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือในกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้มอบหมายให้ กรอ. ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลโครงการ การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ประกอบการนำเครื่องจักรเข้ามาจดทะเบียนมากกว่า 1,300 ราย และมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำเครื่องจักรเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่า 2,200 เครื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ มีเงินลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรมากขึ้น 10-15% อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่นำเครื่องจักรเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับ กรอ. นอกจากจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้แล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์อีก 4 ด้าน คือ 1.สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงิน 18 แห่ง 2. เงินทุนหมุนเวียน 3.ได้รับการยกเว้นภาษี และ 4.สิทธิประโยชน์อื่น ๆ อาทิ การยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาดำเนินการ เป็นต้น ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร.02 202 4056-8

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11 พ.ย 2563

  จังหวัดเชียงใหม่ : วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่เชียงใหม่ เยี่ยมชมระบบวิจัยระบบพลังงานสะอาด ห้องปฏิบัติการทดสอบหน้ากากอนามัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 4.0 ศูนย์วิจัยพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย     โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายพิชิต มิทราวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคเหนือเข้าร่วม ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

อ่านต่อ...


Page 10 of 354