ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท ไทริชฟูดส์ กรุ้ป จำกัด

18 ก.ค 2557

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นำคณะสื่อมวลชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กสอ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท ไทริชฟูดส์ กรุ้ป จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป พร้อมแนะผู้ประกอบการ พลิกวิกฤตผลไม้ล้นตลาด สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย และวางนโยบายเร่งเครื่องครึ่งหลังปี 2557 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศผลักดันให้ไทยเป็น"ครัวโลก"   

อ่านต่อ...


พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการกำหนดมาตรฐาน

16 ก.ค 2557

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 กระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการกำหนดมาตรฐาน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง) ณ ห้องประชุมพิซซาโร่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยาม

อ่านต่อ...


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

16 ก.ค 2557

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการลดต้นทุนด้านพลังงาน  ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยให้แก่สถานประกอบการ  ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการเหมืองแร่ในเขตภาคใต้เข้าร่วมสัมมนากว่า 70 คน ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpim.go.th/activity/article?articleid=5134  

อ่านต่อ...


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอ พัฒนาผ้าไทยสู่ มผช.

16 ก.ค 2557

       นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ร่วมกล่าวเปิดงานอบรม หลักสูตร คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

อ่านต่อ...


กสอ. จับมือสถาบันสิ่งทอ รุกอัพเกรดผ้าโอทอปไทยสู่สากล

16 ก.ค 2557

     9-10 ก.ค.57 (นครราชสีมา) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า OTOP ภูมิปัญญาไทย มุ่งยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จับมือ สอท. ชูทำงานใกล้ชิดเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนัดประชุมทุกเดือน สลับกันเป็นเจ้าภาพ เตรียมถกนัดแรก 15 ก.ค.57

15 ก.ค 2557

     นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมสนองนโยบาย คสช.ให้มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

อ่านต่อ...


สศอ. เตือนให้เร่งการจัดการทรัพยากรน้ำอุตสาหกรรมอาหารส่งออก คาดช่วยยกระดับผู้ประกอบการ และลดข้อกีดกันทางการค้าได้

15 ก.ค 2557

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับสถาบันอาหาร ดำเนินการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวทาง Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก โดยคาดว่าจะสามารถช่วยยกระดับผู้ประกอบการ และลดข้อกีดกันทางการค้า อีกทั้งยังพร้อมต่อการรองรับความเสี่ยงที่อาจขึ้นเกิดจากทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติและการกีดกันทางการค้าได้

อ่านต่อ...


กำหนดให้ SMEs เป็น“วาระแห่งชาติ”บูรณาการหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือ 4 กลุ่มชัดเจน พร้อมสนับสนุนงบประมาณ...

10 ก.ค 2557

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้กำหนดให้การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็น “วาระแห่งชาติ” ตามนโยบายของหัวหน้า คสช.

อ่านต่อ...


กนอ. “เข้ม” ความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม

10 ก.ค 2557

กนอ. ร่วมมือกับ วสท. จัดทำคู่มือตรวจประเมินความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit) เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน และชุมชน

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

10 ก.ค 2557

 เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา (12 สิงหาคม 2557) ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

อ่านต่อ...


Page 341 of 354