ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดฯ กอบชัย และคณะผู้บริหารปล่อยคาราวานถุงยังชีพ น้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

08 ธ.ค 2563

วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) เวลา  17.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมปล่อยคาราวานรถถุงยังชีพ จำนวน 1,200  ชุด  น้ำดื่ม  10,000 ขวด  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ณ หน้าตึกกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม #prmoi  #น้ำท่วมภาคใต้  #คาราวานถุงยังชีพ    

อ่านต่อ...


รวอ.สุริยะ ให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ

08 ธ.ค 2563

วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบ เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และหารือเกี่ยวกับความสัพันธ์ด้านการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับไอร์แลนด์ โดยมีนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 สปอ.    

อ่านต่อ...


ปลัด ก.อุตฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563

08 ธ.ค 2563

  วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาทบทวนประเภทรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2564 จำนวนรางวัลของแต่ละประเภทประจำปี 2564 ทบทวนองค์ประกอบคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ประจำปี 2564 และแผนการดำเนินงานการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2564 และคณะกรรมการจัดงานฯและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานประชุมหารือติดตามการดำเนินงานพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

08 ธ.ค 2563

  วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมหารือติดตามการดำเนินงานพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วม ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  

อ่านต่อ...


ปลัด ก.อุตฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 42-11/2563

08 ธ.ค 2563

วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 42-11/2563  เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมี นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

06 ธ.ค 2563

วันนี้ (5 ธันวาคม 2563)  เวลา 19.19 น.  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2563  ณ ท้องสนามหลวง  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ธุรกิจรีไซเคิลโลหะมีค่า บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด

06 ธ.ค 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมการดำเนินงาน ธุรกิจรีไซเคิลโลหะมีค่า บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายพรธวัช เพ่งศรี วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะ โดยมี  Mr. Noriyoshi Totsuka, Managing Director และผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ณ บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา    สำหรับ บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม โรงงานประเภท 105, 106 ประกอบกิจการคัดแยก บดย่อย และรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีโลหะมีค่า อาทิ ทองคำ แพลตตินั่ม พาลาเดียม โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีการใช้โลหะมีค่าเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต  

อ่านต่อ...


ปลัด ก.อุตฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563

05 ธ.ค 2563

วันนี้ (5 ธันวาคม 2563) เวลา 08.30  น.  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ท้องสนามหลวง  

อ่านต่อ...


ปลัดก.อุตฯ ร่วมทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

05 ธ.ค 2563

วันนี้ (5 ธันวาคม 2563) เวลา 07.30 น.  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ ท้องสนามหลวง  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2563 (TAQA Award 2020)

04 ธ.ค 2563

  วันนี้ (4 ธ.ค. 63) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2563 หรือ Thailand Automotive Quality Award ,(TAQA Award 2020) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันยานยนต์ บริษัท สื่อสากล จำกัด บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด และสื่อเครือผู้จัดการ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมอบรางวัล และมีนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี   โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม อันดับ 1 ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี รางวัล Platinum Excellence Award ได้แก่ ฮอนด้า ทั้งในด้านแบรนด์ และรถจักรยานยนต์ ส่วน เมอร์เซเดส-เบนซ์ และโตโยต้า ครองสถิติ 5 ปี ได้รางวัล Excellence Award ไปครอง  ‐------------------    

อ่านต่อ...


Page 7 of 354