ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกอบชัยฯ ประชุมผู้บริหารระดับสูง อก. พร้อมเร่งการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน 

31 ก.ค 2563

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บูรณาการและเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน เร่งการเชื่อมโยงระบบ Big data การทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลสถานประกอบการ การจัดการกากอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานเกิดผลเป็นรูปธรรมสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


สมอ. ขยายเวลาการใช้มาตรฐานห้องแล็ป ISO 17025 เวอร์ชั่นใหม่ จาก 28 พฤศจิกายน ปีนี้ เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เยียวยาโควิด 19

31 ก.ค 2563

  สมอ. ขยายเวลาการใช้มาตรฐานห้องแล็ปเวอร์ชั่น 2017 เยียวยาโควิด 19 จากเดิมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือการรับรองห้องแล็ป ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การรับรองห้องแล็ปมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ISO และ ILAC ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐาน และการรับรองห้องแล็ประหว่างประเทศ ส่งผลให้ห้องแล็ปของไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากนานาประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการค้าการส่งออกของประเทศไทยโดยรวม ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และในโอกาสที่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานห้องแล็ปกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น ISO/IEC 17025 : 2017 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว จะต้องยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานใหม่ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ใบรับรองขาดอายุ และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทั่วทุกมุมโลก ISO และ ILAC จึงได้ประกาศขยายเวลาการปรับใช้มาตรฐานห้องแล็ปเวอร์ชั่นปี 2005 เป็นปี 2017 จากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564     นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิกของทั้ง 2 องค์กร จึงได้ขยายเวลาการปรับใช้มาตรฐานห้องแล็ปให้กับผู้ประกอบการของไทยเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ ISO และ ILAC ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งการขยายเวลาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการห้องแล็ปของไทยมีเวลาในการปรับเปลี่ยนระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด 19    “การรับรองห้องแล็ปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นอีกภารกิจที่สำคัญของ สมอ. เพื่อให้ห้องแล็ป ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการยกระดับด้านการมาตรฐานและการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค้าหรือบริการที่ผ่านการทดสอบจากห้องแล็ปที่ สมอ. ให้การรับรองนี้จะได้รับการยอมรับ เมื่อส่งไปขายยังต่างประเทศ ประเทศคู่ค้าก็ยอมรับสินค้าของไทย เนื่องจากผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสากล ช่วยลดการตรวจสอบซ้ำจากประเทศคู่ค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น ห้องแล็ปใดมีความพร้อมตามมาตรฐานปี 2017 สามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องรอให้หมดระยะเวลาการปรับเปลี่ยน เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมอ. ได้เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป” เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้าย --- 30 กรกฎาคม 2563 ---

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

30 ก.ค 2563

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้งที่ 38-7/2563  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเอสเอ็มอีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

28 ก.ค 2563

วันนี้ (28  กรกฎาคม 2563)  เวลา 18.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี

28 ก.ค 2563

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.15-10.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน“ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง เวลา 10.00-10.15 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับภาคเอกชนที่มาออกบูธ โดยมี รองปลัดฯ วรวรรณ และผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ  เวลา 10.15-11.00น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงกลาโหม และชมการติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือในการผลิตภายใต้งานจิตอาสารวมจำนวนกว่า 4,000 ชุด

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 

28 ก.ค 2563

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสุรพล ชามาตย์ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

28 ก.ค 2563

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563)  เวลา 08.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 

28 ก.ค 2563

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563)  เวลา 07.00 น. นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร  ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ให้คณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าพบ

25 ก.ค 2563

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้คณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ที่ปรึกษาบริหารอาวุโส นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อนำเสนอมาตรการช่วยเหลือในการจัดการซากรถยนต์อย่างเป็นระบบ โดยมี นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวสิริลักษณ์ ชูโชติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรอง กลุ่มที่ปรึกษา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4 และนายพิศิษฐ รัตนธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและการขนส่ง กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ

24 ก.ค 2563

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ (PMQA 4.0) ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมมอบรางวัลเพื่อยกย่องชมเชยแก่บุคลากรผู้ที่มีความกระตือรือร้นให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมอย่างเด่นชัดในการดำเนินการพัฒนาองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลทีม PMQA 4.0 ดีเด่น รางวัลบุคคล PMQA 4.0 ดีเด่นและรางวัลชมเชย PMQA 4.0 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอแผนพัฒนาองค์การ หมวด 1-6 ประจำปีงบประมาณ 2563- 2565 แผนติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาองค์การ โดยมีผู้อำนวยการกองต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 9 of 341