วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563 10:24

ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด4.0 (OPOAI+Mini ITC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563