วันพุธ, 13 กรกฎาคม 2559 13:25

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา