วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563 10:51

ยกเลิกประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง