ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c3ac0a293a94f2d491f782b143a7dd04_S.jpg
ร่วมตรวจการปฏิบัติงานในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่อำเภอโกรกพระ
02 เม.ย. 2563
media/k2/items/cache/b8f81a0c19dd5347a435a52b9e196479_S.jpg
ร่วมตรวจการปฏิบัติงานในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์
01 เม.ย. 2563
media/k2/items/cache/4fdfbcdedbc0c7f1e12617a7f2187079_S.jpg
การประชุมประจำเดือนสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2563
31 มี.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev