ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b63fae108ae61462fb305c04858fe7b8_S.jpg
การประชุมพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรอง ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
17 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/0e36a5bc72dd54528474777ec93f8ab0_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินการ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 ครั้งที่ 1/2562
17 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/dc7f8b78647244c3cb3563f55df9524f_S.jpg
ปะชุมคณะกรรมการจังหวัด พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการ
15 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev