ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0df5b7a9eabee30adbcb24183f7a9896_S.jpg
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็น "ร่าง" แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...
17 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/115c21b763eef73e52e4cb1365031d30_S.jpg
การประชุมเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วม เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/4e21ad6757e3b5d283a1d70c39058a5a_S.jpg
การประชุมประจำเดือนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครสวรรค์
13 ก.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev