ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0ff80c1bc3feb004bf6f84b891f4ec70_S.jpg
ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
19 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/9de0d1dde8a690159a2ff9b5e116bb4e_S.jpg
ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
19 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/c65aedcb25aba56ca8dc2125038a19d5_S.jpg
โครงการอุตสาหกรรม CSR ประชารัฐ
19 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev