ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6fe3a22793911d938be112adef44f809_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่​ นว38-4/2562
15 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/bebe302ac873d641f0a2dfd1b7001dda_S.jpg
การทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้ ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
15 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/ca3261cec92716f1dc9918a8f511181c_S.jpg
การฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนบริหารยุทธศาสตร์
15 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev