ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/2ed867fee7d31699d75c9cac03544fbe_S.jpg
ออกตรวจติดตาม และมอบป้ายตราสัญลักษณ์ Nakhonsawan Best
18 ต.ค. 2561
media/k2/items/cache/fda10451bf5ac0a8131105b8077deb1e_S.jpg
ประชุมการจัดทำแผนบูรณาการ ภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
18 ต.ค. 2561
media/k2/items/cache/cd5fe3db4d91f39ac31fdc066f4151a7_S.jpg
ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ
18 ต.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev