ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9f8a8da46e925810a8a9ae4020ce5ea9_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่การปกครองฯ จังหวัดนครสวรรค์
21 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/3bac688fef47a770bc642265fdbcfb2a_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่การปกครองฯ จังหวัดนครสวรรค์
18 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/47e76025f7bced5e582ef6eb1bb25ee9_S.jpg
ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านสถานประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
18 ก.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev