ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/515205feea867e06aa3c678fd2f726fa_S.jpg
การประชุมวางแผนและลงพื้นที่เพื่อติดตามและ สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปี 2562
19 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/34079ae9d5d141cf60e15ad2cd11744d_S.jpg
พิธีมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียวและรางวัล CSR-DPIM ประจำปี 2562
19 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/2ccb60a4be041dfb9c780ef77a037ee5_S.jpg
การสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุน
19 ก.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev