ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/aac752bbf5ada3a6fe554242c8a23a73_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์
09 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/c29c6dc5bf3dc504c146407d625b440d_S.jpg
ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ​การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC)
08 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/0564096580a377ccd1598aec56fb7fb7_S.jpg
การขออนุญาตซื้อมีใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด
03 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev