ปลัดพสุ และคณะเยี่ยมชมระบบการจัดการและเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรของบริษัท สยามคูโบต้าฯ

17 พ.ค 2562

จ.ชลบุรี :  วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบการจัดการและเครื่องกลการเกษตรครบวงจรของบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงงานอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมลงพื้นที่ มีคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท สยามคูโบต้า

คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ

 

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นการร่วมทุนระหว่างคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นและเอสซีจี 

เป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรและก่อสร้างในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  รวมถึงการเป็นผู้นำในการส่งมอบวิธีการจัดการด้านการเกษตรกรรมแบบครบวงจร โดยมีการทำงานที่ผสานกันระหว่างเทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) และการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) ด้วยสินค้าคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งนวัตกรรมด้านงานบริการผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ    ปัจจุบันสยามคูโบต้าฯ ได้ส่งออกสินค้าภายใต้ตราสินค้าคูโบต้าและตราช้างไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยมียอดส่งออกมากกว่า 4,000 ล้านบาท #เครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจร #กระทรวงอุตสาหกรรม #prindustrymoi