ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รมว.สุริยะ ให้ประธานบริษัท IHI Corporation ประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าพบ

06 ธ.ค 2562

 วันนี้ (6 ธ.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายซูกิโอะ มิซึโอะกะ ประธานบริษัท IHI Corporation ประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและขอบคุณคณะกระทรวงอุตสาหกรรมที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม

06 ธ.ค 2562

วันนี้ (6 ธ.ค. 62 ) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีข้อหารือเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ด้านการต่างประเทศของ กระทรวงอุตสาหกรรม และมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม

06 ธ.ค 2562

  วันนี้ (6 ธ.ค. 62 ) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีข้อหารือเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ด้านการต่างประเทศของ กระทรวงอุตสาหกรรม และมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะ หารือเอกอัครราชทูตฯ ญี่ปุ่น

06 ธ.ค 2562

วันนี้ (6 ธ.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น พร้อมอำลาตำแหน่งในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรร  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม

06 ธ.ค 2562

วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือและมอบนโยบายการดำเนินงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีนายภานุวัตน์ ตริยางกูรศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

06 ธ.ค 2562

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางพงษ์ศิริ วรรณศรี ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมภริยา เป็นประธาน และมีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ร่วมกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 

05 ธ.ค 2562

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รักษาการรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี ก.อุตฯ ร่วมทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

05 ธ.ค 2562

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมภริยา นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ให้การต้อนรับสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย

05 ธ.ค 2562

วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) เวลา 16.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน และเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นางสาวธัญยกันต์ ศรีอังกูรธนรัฐ นายกสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบและแนะนำตัวแทนสมาคมฯ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ได้มีการตอบข้อหารือเรื่องแนวทางการปฏิบัติของโรงงานซ่อมรถยนต์​ที่ได้รับใบอนุญาต​ ร.ง.4 และการประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมตามกฎหมายโรงงาน รวมถึงการจัดการกากอุตสาหกรรม​ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่อีกด้วย

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย มอบรางวัลเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯและสถานประกอบการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำนโยบายด้านการอนุรักษ์และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

04 ธ.ค 2562

วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางวรวรรณ ชิดอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และมีนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม                   นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร     โดยมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม จำนวน 8 รางวัล และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 30 รางวัล  และมอบรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีสถานประกอบการจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 190 โรงงาน ทั้งนี้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี มีจำนวนสมาชิกเครือข่ายกว่า 10,000 ราย และมีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การรับรองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกว่า 2,500 รายจากทั่วประเทศ ————---------——-

อ่านต่อ...


Page 1 of 300