วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562 15:21

การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุุคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดนครสวรรค์ 

รายละเอียด เอกสารแนบ ท้ายประกาศนี้

แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562 15:27

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *