วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 10:13

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *