วันพุธ, 25 เมษายน 2561 15:26

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *