41c432b0b39a60eb8756fd4041e63195.jpg

5ad1f42fbb963476b7b475be096ad492.jpg

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

53e3645c4b89428c3f6fa90945d93168.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6f46cceed3e6010d06001c728ac28abc_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
13 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/a7267f033a0bfee6833718ede4afd2a6_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/b85b99b66aa4c9265f8db355c8a6904b_S.jpg
อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้คำแนะนำมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev