41c432b0b39a60eb8756fd4041e63195.jpg

5ad1f42fbb963476b7b475be096ad492.jpg

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

53e3645c4b89428c3f6fa90945d93168.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/419cb52169af4faf3cad415e69fa5096_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เขียนหนังสือราชการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ"
23 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/fba45721c9d81b5ae30fba50f34e743b_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีมอบป้ายเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/9a75597819433f377bb5c48c60c89115_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก มาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการจากพายุโซนร้อน “ชินลากู” (SINLAKU)
06 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev