41c432b0b39a60eb8756fd4041e63195.jpg

5ad1f42fbb963476b7b475be096ad492.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3dde3dda1b102e503551dacc85e29344_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ขอประชาสัมพันธ์สถานประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียหรือการรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์
10 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/428c445a7498b11c5525e65db9b4014b_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ดำเนินการ Kick off โครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน"
04 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/2d57ed83fd96d23183b7b32ff0594ecb_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ขอประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562
30 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev