41c432b0b39a60eb8756fd4041e63195.jpg

5ad1f42fbb963476b7b475be096ad492.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f807a13e3150a35b61bb4ff937ef9030_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายกขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ...
28 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/62fb8f5a0546fd012c5c7e2053866e78_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ขอประชาสัมพันธ์สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปี 2563
25 พ.ย. 2562
โครงการ
โครงการ "สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข" ประจำปีงบประมาณ 2563
01 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev