e0da2f74eaf87e8c469a93f61cea52af.jpg

5145f653e7d2b92540b56d09509f2d23.jpg

539e6fcfe29ed76ef9e2afbcc3403e93.jpg

05079d29aa40ede7f703e4d3471b57e5.jpg

7050854736d5a0b675f99fb27b473da2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f8f5161eacd8030ca421e6c5df8eeb81_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 "รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย" The Prime Minister's Industry ...
03 เม.ย. 2562
media/k2/items/cache/753c03de1b04f11461ba35e65f7a3c94_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/dccabcef989de623b0832ab41ea4a63c_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก จัดการฝึกอบรม/บรรยายเพิ่มองค์ความรู้ด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก
18 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev