41c432b0b39a60eb8756fd4041e63195.jpg

5ad1f42fbb963476b7b475be096ad492.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/9c7b7c71a747fa9e84417fb5c183ea77_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการประกอบกิจการโรงงาน
17 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/f807a13e3150a35b61bb4ff937ef9030_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายกขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ...
28 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/62fb8f5a0546fd012c5c7e2053866e78_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ขอประชาสัมพันธ์สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปี 2563
25 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev