ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/df576a71f4a1750b1a603c14feb9ea5e_S.jpg
ลงพื้นที่รณรงค์ลดฝุ่นละอองและป้องกันด้านมลพิษ PM 2.5 และตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19 )
15 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/9f7ea2dc1ea2ab864e33ed588f49d4a8_S.jpg
ร่วมบริจาคมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในการจัดทำโรงทานในพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดหน้าพระลาน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/e593f3f82f8275bdc156caa13ea24e0e_S.jpg
ร่วมตรวจสอบและชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านคัดค้านการปักหมุดรังวัดแนวเขตคำขอประทานบัตร
12 พ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev