ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1e72507353155f9b20edd3f4403d760f_S.jpg
นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว สอจ.นศ.ลงพื้นที่ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ ประชุมคณะทำงานเครือข่ายธรรมาภิบาลอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลุ่มน้ำปากพนัง
18 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/841f4c73f486a63900e5d6dd085b9121_S.jpg
นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรม สอจ.นศ เข้าร่วมเสวนาเรื่องพัฒนาแผนภูมิบูรณาการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0
18 มี.ค. 2562
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่ที่ 90
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่ที่ 90
13 ก.พ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev