ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f88bcb37846945e5b5f67d67304990ba_S.jpg
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
18 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/c2b994e9f0a68aa24f1c6cb9300359db_S.jpg
เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโรงงาน-เหมืองแร่ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จำนวน 2 ราย (บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด) เพื่อตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ...
18 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/9a31b020f33686dc8978192633163261_S.jpg
ตรวจโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของบริษัท ซี ซี จักรกล และก่อสร้าง จำกัด
18 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev