กิจกรรมเด่น

Sure OTOP

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (Sure OTOP)

เจตนารมณ์

"ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน" และ "ประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่น ในการพัฒนาและยกระดับ "องค์กรคุณธรรม" ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี

26 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/20a747b21ab06ae496841b3095fdab27_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน
12 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/8f9e4519b86882d4dc32d74918e76a20_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนระยะเวลา การขอรับใบอนุญาต
12 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/ffbf19e71355c748f691d98441f16327_S.jpg
สอจ.น่าน ร่วมให้ข้อแนะนำแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มสตรีทอผ้าให้เข้มแข็ง
12 มิ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev