กิจกรรมเด่น

Sure OTOP

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (Sure OTOP)

เจตนารมณ์

"ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน" และ "ประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่น ในการพัฒนาและยกระดับ "องค์กรคุณธรรม" ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี

26 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/38910ee1724e3646654082b84525f878_S.jpg
ตรวจกำกับดูแลโรงงานที่มีน้ำเสีย และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตลาด
09 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/c98872857e7a4bba078e22b63cb19ef0_S.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน”
17 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/4b0d45fd3bd25128de866235221e593c_S.jpg
กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2563
06 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev