กิจกรรมเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/dc044eecb9cbb253c992b47670fc6e64_S.jpg
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารจังหวัดน่าน : อุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ : (Nan Agro-Industry Fair 2019)
28 ก.พ. 2562
media/k2/items/cache/54e74905e89724e82e3694744c500a7a_S.jpg
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่
21 ก.พ. 2562
media/k2/items/cache/4e7e777cd507a3bd707fe6e1c7cc5b94_S.jpg
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึก เรื่อง "การแปรรูปและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์"
21 ก.พ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev