ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/8228bf7711a18b6dfd0471ccfc436500_S.jpg
โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564
15 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/e6f0320bc9d0f500f28ed98538482e18_S.jpg
การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล (งบกลุ่มจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/e5317e01364ce5608bfa3cb7c314b895_S.jpg
การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน (งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev