นโยบายผู้บริหาร

นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านธนาคารกรุงไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ยกเลิก การเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

มาตรการ ลด และคัดแยกขยะ

ไวรัสโคโรนา รู้ไว้ป้องกันได้

ช่องทางการร้องเรียน

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและเจ้าหน้าที่ ร่วม Kick Off ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน "หนองบัวลำภู ล็อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19"

กิจกรรมออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน"

กิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

กิจกรรมจิตอาสาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า (โดยทำแนวกันไฟ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/594b8e242468b60bab02e885abfa7fb6_S.jpg
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาววัลลี สีละออง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ ...
03 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/c8ff5c5d0c15fa024ce6341587cd728a_S.jpg
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ...
03 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/519020996e47ae992506e05351884f8f_S.jpg
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาววัลลี สีละออง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ ...
03 ธ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev