นโยบายผู้บริหาร

นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านธนาคารกรุงไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กระทรวงอุตสาหกรรม ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ยกเลิก การเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

มาตรการ ลด และคัดแยกขยะ

ไวรัสโคโรนา รู้ไว้ป้องกันได้

ช่องทางการร้องเรียน

วันที่ 27 มีนาคม 2563 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและเจ้าหน้าที่ ร่วม Kick Off ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน "หนองบัวลำภู ล็อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19"

กิจกรรมออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน"

กิจกรรมจิตอาสาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า (โดยทำแนวกันไฟ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/8f58326798c6c742c3001407cbb2d342_S.jpg
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์
29 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/c2988cfe617691262e1c20c4726ff842_S.jpg
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสาวฝนทิพย์ อุทัย นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวบุษบา ถามูลเลศ นักวิชาการมาตรฐาน ...
29 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/b6437abd0271cf160bc4aa30bc3b56a1_S.jpg
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ...
28 พ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev