วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดสุมงคลมังคลาราม ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “101 อาชีพ” และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมกับอำเภอศรีเชียงใหม่ และหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ จัดฝึกอาชีพหลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยได้ร่วมกันทาสีกำแพงแก้วโบสถ์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าภายในกุฏิพระ การตัดแต่งกิ่งไม้ และการทำความสะอาดภายในบริเวณวัดฯ มีจิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 350 คน

กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

กิจกรรมเคารพ1

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562.jpg

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมตรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ จิตอาสา พิทักษ์ศาสนสถาน กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ ตำบล พระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3bde4e240baa243f3010b30804683b29_S.jpg
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ...
15 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/9ce108b8f74a1d369a80aab69bf5257d_S.jpg
ประกาศ กรอ. ขำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
10 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/4f0f3b3ac30a4a56e87f62210b152d1a_S.jpg
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายร่วมกัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึก เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
07 ต.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev