โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย

การเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ “โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” พ.ศ. 2564 โดยกำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

ร่วมกิจกรรมโครงการบ้านสวยเมืองงาม "หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง

วันที่ 6 มกราคม 2564 ร่วมกิจกรรมโครงการบ้านสวยเมืองงาม "หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง

4730a1b6745f652e324ac7f3b233e56b.jpg

ป้องกัน COVID-19

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

fb8fb7725d4741902f324e59c25755e5.jpg

cadb5aa006f9a3de340cd8dc47b2314c.jpg

กิจกรรมจิตอาสา “ตามโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 9.30น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาจาก บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด และจิตอาสาจากสำนักงานอุตสาหกรรมหนองคาย ร่วมกันลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้าง ป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของพระอาราม พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบำรุงรักษา ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ วัดนิเวสคชสาร ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563.jpg

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอ เดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/ab4913ed97bc71f0e71f6f2035e8d38e_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 (งวดที่ 2)
20 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/1e7c2689344ef3a5b3e8670b51f909c1_S.jpg
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
20 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/d0a6ef54d6cfe9f9dfaaba28d78960e2_S.jpg
“โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” พ.ศ. 2564 โดยกำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
19 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev