วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม "Work & Life Balance by Dhamma" ปีที่ 9 ธรรมะ...ยกพลัง 3 (พลังธรรม พลังความคิด พลังใจ) โดยฝ่ายบริหารความสัมพันธ์และการสร้างประโยชน์ สำนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วันที่18 กันยายน 2562 นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "โรงเรียนเพียงหลวง" 13 ( ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดหนองคาย ณ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดสุมงคลมังคลาราม ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “101 อาชีพ” และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมกับอำเภอศรีเชียงใหม่ และหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ จัดฝึกอาชีพหลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยได้ร่วมกันทาสีกำแพงแก้วโบสถ์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าภายในกุฏิพระ การตัดแต่งกิ่งไม้ และการทำความสะอาดภายในบริเวณวัดฯ มีจิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 350 คน

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562.jpg

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมตรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ จิตอาสา พิทักษ์ศาสนสถาน กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส บ้านนาสิงห์ ตำบล พระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 40

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 40 ณ โรงแรมรอยัล นาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นต์ จังหวัดหนองคาย ในการนี้ท่านพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อให้พิจารณาข้อบังคับที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการดูดทรายในแม่น้ำโขง ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/4c6428a64873db18ed31330ee203f9f7_S.jpg
เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 และ ...
13 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/2bcd11c286976a8422c0e23cc0df3c07_S.jpg
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันที่ 9 ธันวาคม 2562
09 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/1b9a0bc5fb0a1e4f2fdf93632c2fc0e3_S.jpg
เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์หนองไผ่เกี้ย"
08 ธ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev