ร่วม "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย โดยกลุ่มนโยบายและแผนงาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” โดยมีนายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และนายพสุ สุครีวก หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดหนองคาย ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการโรงงาน จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมมิตติ้งรูม 1 โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมจิตอาสา “ตามโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 9.30น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาจาก บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด และจิตอาสาจากสำนักงานอุตสาหกรรมหนองคาย ร่วมกันลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้าง ป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของพระอาราม พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบำรุงรักษา ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ วัดนิเวสคชสาร ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 7.00น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมหนองคาย เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 16.00น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมวิ่งในกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายร่วมสนับสนุนของรางวัลการจัดงานขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 18.00น. ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ สนามกีฬาฟุตบอลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 245 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ”

d84406f1745d5e1a4bb35aff02afe9a6.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/891bfe668c51fb3a912cd88820b8abac_S.jpg
เข้าร่วมอบรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/988aaae4b2e623fc963f1560bfcbe23c_S.jpg
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/a7ff2bd7841ab3920b61c5a1c6a7b0dc_S.jpg
เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
23 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev