folder กองทุน 20,000ล้าน

Documents

Image การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ ครั้งที่ 2

By 86 download

Download (jpg, 340 KB)

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ ครั้งที่ 2.jpg

Image การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงิน ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2560

By 85 download

pdf คู่มือการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ Popular

By 361 download

Download (pdf, 1.49 MB)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ.pdf

pdf ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดหนองคาย

By 92 download

Download (pdf, 90 KB)

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดหนองคาย.pdf

Image ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงิน

By 82 download

Image ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมกิจการ

By 63 download

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายประกอบ คงเขียว อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม   ร่วมกับ นายวีระพันธ์ ชัยจักร์ ผจก.SME Bank สาขา หนองคาย และเจ้าหน้าที่ SME Bank เพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดหนองคายจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.บจก.ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม  ประกอบธุรกิจผลิตมะเขือเทศเข้มข้น วงเงินขอกู้ 10 ล้านบาท  2.บจก.ชานันโท กรุ๊ป ประกอบธุรกิจให้บริการที่พัก วงเงินขอกู้ 10ล้านบาท  3.บจก.นวรา เจมส์ ประกอบธุรกิจจำหน่ายเพชร พลอยแท้ วงเงินขอกู้ 3 ล้านบาท และ 4.บจก.พันล้านบูติค รีสอร์ช ประกอบธุรกิจให้บริการที่พัก วงเงินขอกู้ 10 ล้านบา

Image ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมกิจการ

By 57 download

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวนงลักษณ์ ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโบายและแผน และ นางสาวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮง นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมกิจการ  ร่วมกับ นายวีระพันธ์ ชัยจักร์ ผจก.SME Bank สาขา หนองคาย และเจ้าหน้าที่ SME Bank เพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดหนองคายจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1)บจก.ชญาภาอินเตอร์เทรด  ประกอบธุรกิจผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ วงเงินขอกู้ 3 ล้านบาท  2)หจก.หนองคายบุญส่ง  ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทั่วไป ทั้งภายในและต่างประเทศ วงเงินขอกู้ 3 ล้านบาท  3)บจก.หนองคายคอนกรีตโปรดักส์ ประกอบธุรกิจผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต วงเงินขอกู้ 10 ล้านบาท และ 4)บจก.ขวัญใจทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต 2004 ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ วงเงินขอกู้ 6 ล้านบาท

Image ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Popular

By 108 download

Download (jpg, 346 KB)

ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ.jpg

pdf หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการให้สินเชื่อ

By 83 download

Download (pdf, 229 KB)

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการให้สินเชื่อ.pdf

pdf แบบฟอร์มขอสินเชื่อกองทุน 20,000 ล้าน

By 91 download

Download (pdf, 283 KB)

แบบฟอร์มขอสินเชื่อกองทุน 20,000 ล้าน.pdf