รองปลัดภานุวัฒน์ เปิดอบรมหลักสูตร ‘นักบริหารระดับต้น’ รุ่นที่ 28 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

23 ม.ค 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร ‘นักบริหารระดับต้น’ รุ่นที่ 28 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และ นายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ