รองปลัดฯภานุวัฒน์ ร่วมหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ฯ GGGI ประเทศเกาหลีใต้

23 ม.ค 2563

วันนี้ (23 ม.ค. 63)  นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือกับนาย Frank Rijsberman ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม (Global Green Growth Institute - GGGI) ประเทศเกาหลีใต้  เกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการดำเนินงานเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมในภูมิภาคภายใต้โครงการของไทย  และขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของไทยต่อทิศทางการดำเนินงานของ GGGI ในอนาคตเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ณ ห้องประชุมชุณหวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  # กระทรวงอุตสาหกรรม # อุตสาหกรรมสีเขียว