วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 11:28

ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4