ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2563

28 ต.ค 2563

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์เงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมกันพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมในช่วงปีงบประมาณ 2564 และการใช้พื้นที่อาคารราชพัสดุเพื่อจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2563

28 ต.ค 2563

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2563  เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พื้นที่อาคารสโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม (อาคารนารายณ์) ชั้น 1 โดยมีนางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง นายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 3 / 2563

27 ต.ค 2563

วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)  3 / 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานงานสัมมนา EEC GO เดินหน้าลงทุน

26 ต.ค 2563

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนา EEC GO เดินหน้าลงทุน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยมี นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ   สำหรับงานสัมมนา EEC GO เดินหน้าลงทุน จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ EEC พร้อมทั้งเป็นกระจายข้อมูลข่าวสารของโครงการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็ง มั่งคั่ง และยั่งยืน      

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เชื่อมั่นเกิดการลงทุนเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท

26 ต.ค 2563

กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชื่อมั่นเกิดการลงทุนเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท พร้อมจัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 วันที่ 30 ตุลาคมนี้   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) และสนับสนุนในเกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชนไปพร้อมกัน โดยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่เตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน หรือ Green Scrap Metal Thailand 2020  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ลดการสร้างของเสียในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำกลับมาผลิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูนิโด) กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ   การดำเนินโครงการดังกล่าวคาดว่าจะส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานให้เข้าร่วมโครงการ 1,889 ราย และสนับสนุนผู้ประกอบการให้เป็นโรงงานนำร่อง 5-10 ราย ซึ่งคาดว่าจะสร้างให้เกิดมูลค่าการลงทุนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการในการปรับปรุงเครื่องจักรและปรับปรุงกระบวนการผลิตมากกว่า 560 ล้านบาท โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) เพื่อลดการปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทที่ปลดปล่อยไม่จงใจในกลุ่มที่เรียกว่า ยูป๊อป (U-POPs) เช่น ไดออกซิน และฟิวแรน เป็นต้น ได้ไม่น้อยกว่า 20% ซึ่งสารดังกล่าวมีพิษสูง สลายตัวยาก เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อม และขณะเดียวกันคาดว่าจะสร้างความตระหนักแก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 50%   สำหรับการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2566 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการอีกรวมเป็นเงิน 33.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยกิจกรรมหลักของโครงการจะมีการทบทวนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยูป๊อป รวมทั้งส่งเสริมการใช้แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Technique) และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practice) เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตามประเมินผลโรงงานนำร่องที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป   “การจัดการเศษโลหะอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อเนื่องมหาศาล  เพราะนำกลับมารีไซเคิลได้ ลดของเสียในระบบอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตก็ลดลง  ซึ่งงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมนี้ เพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนเพื่อสร้างประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมต่อไป” นายสุริยะ กล่าว  

อ่านต่อ...


สมอ. ลั่น “ยางหล่อดอกซ้ำ” ต้องเป็นสินค้าควบคุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และรถยนต์นั่ง เวลาชน คนในรถต้องปลอดภัย

26 ต.ค 2563

“สุริยะ” จี้ สมอ. เร่งประกาศยางหล่อดอกซ้ำ เป็นสินค้าควบคุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หลังบอร์ด สมอ. เห็นชอบ พร้อมรถยนต์ขนาดเล็กต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์ ทั้งด้านหน้า และด้านข้าง รวมมาตรฐานอื่นๆ อีก 64 มาตรฐานวานนี้ (20 ตุลาคม 2563)   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้กำชับให้ สมอ. เร่งดำเนินการประกาศให้ยางหล่อดอกซ้ำต้องเป็นสินค้าควบคุม พร้อมกับรถยนต์ขนาดเล็กต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์ทั้งด้านหน้า และด้านข้าง หลังจากที่บอร์ด สมอ. เห็นชอบมาตรฐานดังกล่าว สืบเนื่องจากมีการนำยางรถยนต์เก่าไปหล่อดอกยางซ้ำโดยไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะยางรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถขนสินค้า และรถพ่วง จึงกำหนดให้ยางหล่อดอกซ้ำต้องเป็นสินค้าควบคุม โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ทำ และผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าว จะต้องขออนุญาตจาก สมอ. เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าก่อน หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะไม่สามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อดอกยางภายในประเทศ จะต้องขออนุญาตในการทำจาก สมอ. ก่อน และจะต้องทำสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   ดร.จุลพงษ์  ทวีศรี  ประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานยางหล่อดอกซ้ำฉบับนี้ ครอบคลุมยางรถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์สำหรับขนส่งผู้โดยสารเกิน 9 ที่นั่ง รวมคนขับ รถขนสินค้า และรถพ่วง โดยยางที่จะนำมาหล่อดอกซ้ำได้ จะต้องเป็นยางที่เคยได้มาตรฐานตาม มอก. 2719-2560 และมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 7 ปี ดูจากปีผลิตข้างแก้มยาง และเมื่อหล่อดอกยางซ้ำมาแล้ว จะไม่สามารถนำมาหล่อซ้ำได้อีก    นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากบอร์ด สมอ. จะเห็นชอบมาตรฐานยางหล่อดอกซ้ำ และมาตรฐานรถยนต์ต้องมีความปลอดภัยจากการชนทั้งด้านหน้าและด้านข้าง เป็นสินค้าควบคุมรวม 3 มาตรฐานแล้ว  ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น ชุดคลุมปฏิบัติการสำหรับแพทย์  เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย  และกล้องวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งมาตรฐานอื่นๆ อีกรวม 64 มาตรฐาน” เลขาธิการ สมอ. กล่าว  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ ให้การต้อนรับอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ

21 ต.ค 2563

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Mr. Oba Yuichi อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ หารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

21 ต.ค 2563

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของพื้นที่คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองเปรมประชากร คลองลัดหลวง และแม่น้ำท่าจีน โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำประจำคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1-6  และโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรม รัฐวิสาหกิจ และสถาบันเครือข่ายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม    นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2564 การบูรณาการทำงานของหน่วยงานในสังกัดและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  โดยมี นายสมพล โนดไธสง นายบรรจง สุกรีฑา นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ต.ค 2563

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563 ) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา ประธานรัฐสภา ครม.และหน่วยงานราชการ เข้าร่วมพิธี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน  

อ่านต่อ...


การประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง และระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20 ต.ค 2563

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง และระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 1 of 341