วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 11:45

การปิดประกาศและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกรกฎาคม 2562