วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 16:10

การปิดประกาศและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2562