วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 10:02

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาจง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563