วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 12:09

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด ราคา 2700 บาท