วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 16:03

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน พฤษภาคม 2563