วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 16:09

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติฯ 3 มิ.ย. 63