วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 16:19

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน งานจัดพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 3 มิ.ย. 63