วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2563 10:36

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาจง 16 กรกฎาคม 2563