วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563 14:01

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาจง 22 กรกฎาคม 2563