วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563 15:11

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 30 กรกฎาคม 2563