วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563 15:19

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 13 สิงหาคม 2563