วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563 15:20

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 5 สิงหาคม 2563