วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563 15:36

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา ทำป้ายโฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 11กันยายน 2563