วันอังคาร, 29 กันยายน 2563 11:38

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการขับเคลื่อนไทยด้วยกัน จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการขับเคลื่อนไทยด้วยกัน

จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563

 

วันที่  28  กันยายน 2563  นายพสุ  สุครีวก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์  ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวนฤมล ศิริสมบัติ  นักวิชาการมาตรฐาน  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการขับเคลื่อนไทยด้วยกันจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้