วันพุธ, 30 กันยายน 2563 16:19

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างงบดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง