วันพุธ, 30 กันยายน 2563 16:22

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างงบรายจ่ายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง