วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563 11:05

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง