วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2563 13:29

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำกรอบพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตลาคม 2563