วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563 16:22

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงเดือน กันยายน-ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง