วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563 16:26

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง