วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2563 11:09

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด 9 ตุลาคม 2563 (ใช้ 13 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง