วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563 10:23

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด(1 ตุลาคม 2563) เป็นเงิน 1000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง