วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563 10:24

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำตรายางชื่อ ตำแหน่งและวันที่ (26 ตุลาคม 2563) เป็นเงิน 710 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง